WBC(세계바다로교회) 사진철                             more

 

           

 

20151004

세계바다로교회 교회당 및

선교주일 이모저모

 

 

          

           

여름성경학교2011

 

여름성경학교2011

여름성경학교2010

     

  

이디오피아선교현장

 

인천항사역및 부산감천항발마사지봉사

세계선원선교회가주최한

97' 열린해상성가의밤

해상 무대와 해변 인파

(부산해운대해수욕장)

인도네시아대학생선교현장

세계선원선교회회원

 

 

 

해운대바닷가사역